Hansas

Södra Sibbo uf. (SSU)
Söderkullavägen 618, 01150 Söderkulla
Tel. (09) 272 1319


402/253 personer (239 m2)
Sal 155 m2, klubbrum 28 m2, kök, serveringsrum
48 m2, tambur 14 m2, wc, inva wc.

Bokningar: Nils Wilenius 0500-461 057